Page Loader

Nieuw: Challenges / Nouveau: défis


Lancering van Challenges

Achter de schermen werd er de laatste maanden gewerkt aan een nieuwe versie van MyBrevet. Deze versie werd afgelopen week online geplaatst en nog geoptimaliseerd. Intussen werd ook een nieuw onderdeel toegevoegd aan MyBrevet: Challenges

Een challenge is een verzameling van checkpoints waarlangs je moet passeren. Op dit moment zijn er 3 challenges, met samen meer dan 1000 checkpoints:

📍 Kastelen in Belgie

📍Abdijen in België

📍Unesco Belforten in België en Frankrijk

Meedoen aan een challenge is eenvoudig. Je gaat naar de website, selecteert een challenge en je kan kiezen om deel te nemen. Standaard worden je laatste 25 activiteiten vanuit Strava ingeladen en ook de nieuwe activiteiten worden meegenomen. Nadat het systeem zijn rekenwerk gedaan heeft krijg je een resultaat en na elke activiteit (met nieuwe checkpoints) wordt je daarvan ook op de hoogte gebracht.

Heb je een langere Strava-geschiedenis, dan kan je deze historiek volledig inladen. Het inladen van deze historiek is wat intensiever voor het systeem, daarom is er nu MyBrevet PLUS. Voor 10 € per jaar kan je het project steunen, en kan je ook je volledige historiek gaan inladen, dit voor de huidige, maar ook voor alle toekomstige challenges.

Heb je zelf een idee voor een challenge, laat het ons zeker weten. We hebben nog enkele lijstjes klaar staan voor de komende periode.

Enkele andere aanpassingen die online werden geplaatst:

💻 Nieuw design

🤝 Vernieuwd profiel + vrienden volgen (en bijhorende feed)

1️⃣ Klassementen zijn iets prominenter

Lancement des défis

Ces derniers mois, nous avons travaillé sur une nouvelle version de MyBrevet. Cette version a été mise en ligne la semaine dernière et a été optimisée. En attendant, une nouvelle partie a été ajoutée à MyBrevet: les défis.

Un défi est un ensemble de points de contrôle que vous devez passer. En ce moment, il y a 3 défis, avec un total de plus de 1000 points de contrôle :

📍Châteaux en Belgique

📍Abbayes en Belgique

📍Beffrois de l'Unesco en Belgique et en France

Participer à un défi est facile. Vous allez sur le site web, vous sélectionnez un défi et vous pouvez choisir de participer. Par défaut, vos 25 dernières activités sont chargées depuis Strava et les nouvelles activités sont également incluses. Une fois que le système a effectué ses calculs, vous obtenez un résultat et après chaque activité (avec de nouveaux points de contrôle), vous êtes également informé.

Si vous disposez d'un historique Strava plus long, vous pouvez charger entièrement cet historique. Le chargement de cet historique est un peu plus intensif pour le système, c'est pourquoi il existe MyBrevet PLUS. Pour 10 € par an, vous pouvez charger votre historique complet et vous pouvez soutenir le projet.

Si vous avez une idée pour un défi, n’hésiter pas de nous contacter. Nous avons encore quelques listes prêtes pour la période à venir!

Quelques autres ajustements qui ont été mis en ligne :

💻 Nouveau design

🤝 Profil renouvelé + suivi des amis (et feed)

1️⃣ Les classements sont plus visible

Tous les commentaires sont les bienvenus !